Сергей Митков Стоев (454) - Нотариус, Ямбол

(17 reviews)

Услуги

 • Сделки с недвижими имоти/продажби, замени, дарения, договор за издръжка и гледане и др./
 • Ипотеки
 • Договор за доброволна делба на имоти
 • Разпоредителни сделки с моторни превозни средства /МПС/
 • Подготовка и удостоверяване подпис, дата и съдържание на всички видове пълномощни
 • Нотариални завещания
 • Удостоверяване верността на преписи от официални и частни документи /подготовка на тръжни книжа/
 • Консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържзние на договори за прехвърляне на дружествени дялове, акции, цесия и други корпоративни сделки.
 • Консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържание на договори за заем, наем, лизинг, авторски права и др.
 • Консултации, подготовка и удостоверяване нз брачни договори
 • Връчване на нотариални покани

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :