• придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества
  • отстъпване на лицензии за използване на патенти
  • придобиване, оценка и продажба на патенти
  • финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :