Минерал ЕООД е създадена през 1994г. като наследява строителната и производствената дейност на "БКС" Баните, с предмет на дейност: "Високо и ниско строителство, благоустройство и комунална дейност, производство и реализация на инертни материали, асфалт бетонови изделия, варови разтвори,механизация и транспорт и други дейности, разрешени от закона".

 

    Производствената база, с площ 22дка,се намира на 2 км от общинския център с.Баните, разполага с асфалтосмесител, бетонов варов възел, ТМСИ за добиване на инертни материали. След одобрен проект по оперативна програма: "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013,операция BG161PO003-2.1.04, "Технологична модернизация в  малки и средни предприятия", "Минерал" ЕООД изпълнява проект № ТММ-02-35 "Преминаване в електро съобразна технология в асфалтополагането и разширяване на гамата от продукти на "Минерал" ЕООД чрез инвестиции в автоматизирани, модерни и високотехнологични системи и оборудване, финансирани от ЕС по оперативна програма "Конкурентноспособност".

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :