Вамос ООД - Инвестиционно проектиране, София

(32 reviews)

Вамос ООД е създадена през 2004г. в София с основен предмет на дейност инвестиционно проектиране. Екипът се състои от 24 души, 16 от които са дипломирани архитекти. От създаването си фирмата се утвърди като професионално архитектурно и дизайнерско студио с редица реализации на територията на цялата страна. Фирмата поддържа административен отдел специализиран в процедиране на проекти в различните фази на инвестиционния процес. Развили сме широк спектър от контакти с професионални инженери и консултанти по различните специалности в инвестиционното проектиране, което ни позволява да предложим оптимални решения за всеки конкретен проект.

През 2006 г. фирмата получи сертификат за ISO9001.

 

Услуги

1.  Прединвестиционни проучвания и консултации
-   оценка на възможностите за застрояване на имоти
-   проучване на възможностите за захранване с електричество, вода, канал, газ, ТЕЦ
-   участие в анализи и оценки за рентабилност на инвестициите
-   обемно пространствени проучвания
-   изработка на предварителни бюджети по окрупнени показатели(количествено-стойностни сметки).
2. Изработка на инвестиционни проекти
-  ръководство на проекти и координация на всички специалности
-  процедиране на градоустройствени разработки
-  идейни, технически и работни проекти
-  тримерни визуализации
-  макети

-  авторизиране на проекти изработени от чуждестранни проектанти
3. Контрол и приключване на строителството
-  авторски надзор по време на строителството
-  изработка на екзекутивна документация по време на строителството

4. Интериорен дизайн
5. Изработка на маркетингови материали, графичен дизайн, визуална комуникация

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :