4-ТО ОУ ПРОФЕСОР ДЖОН АТАНАСОВ

(44 reviews)

01.09.1975 г. - училището е основано като основно училище с директор Тодор Нейков и зам. директор Лиляна Дунева ; м. декември
1975 г. - училището получава официално своето име "Никола Йонков Вапцаров"; в продължение на 10 години 4. ОУ се развива като основно училище;
01.09.1984 г. - 4. ОУ прераства в ЕСПУ и приема 1-вия си випуск гимназиален курс;
1985 г. - приет е първият випуск ученици с преподаване на руски език;
1990/91 г. - икономическа насоченост на паралелките в горен курс - "Администратор-документалист", "Банково дело", "Митническо комисионерство";
1994/95 г. - езикова насоченост на учебния общо-образователен процес;
1997/98 г. - първата езикова паралелка с английски език;
1999/2000 г. - училището е включено в екологична програма "Връзка с живота" с център Швейцария, което ни помага да издигнем качеството на екологичното възпитание;
1999/2000 г. - две паралелки в първи клас работят по програмата "Стъпка по стъпка"; 2004 г. - СОС решава и преобразува 4. СОУ "Проф. Джон Атанасов", район "Искър" на 4. ОУ "Проф.Джон Атанасов". Реализирани са хуманните и демократични цели на училището.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :