Логопедичен Център София

(30 reviews)

Правоприемник на Логопедично училище - София, създадено през 1954г. Центърът е обслужващо звено на народната просвета за извън училищни, педагогически услуги и е на пряко подчинение на Министерството на образованието и науката. Логопедичната помощ за деца и ученици е безплатна. 


Услуги


През годините сме изградили и съобразена със законовите изисквания палитра от платени логопедични курсове: 

• Логопедична терапия за възрастни; 
• Техника на говора на артисти, певци, служители и др., обучение в публична реч; 
• Семейно консултиране; 
• Курсове за практикуващи логопеди; 
• Курсове по модули за логопеди, учители и родители; 
• Прегледи на комуникативните способности. 

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :