Районна Ветеринарна Станция Русе

(19 reviews)

„РВС Русе” е наследник на Районен Научно-изследователски Ветеринарномедицински институт, който е с богата история и традиции. В резултат на последователните усилия на целия екип, от 21.03.2008 г. лабораторията е акредитирана в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 17025:2006.
 


Лабораторията е разположена в собствена сграда, специално проектирана за лабораторни цели. Снабдена е с оборудване от световно известни фирми за лабораторна техника.

В лабораторията се работи с калибрирани технически средства, проследими до национални и международни стандарти.

Всички изпитвания се извършват при спазване на GLP.

Лабораторията е частна и по никакъв начин не е обвързана с производители, търговци или държавни институции.

Тя разполага със собствен транспорт и откликва на желанията на клиента по всяко време.

Лабораторията сътрудничи с предприятия от леката промишленост и селското стопанство, здраво стъпили на българския пазар. Наши клиенти са и фирми от съседни страни.


Тук работят опитни професионалисти, които провеждат разумна фирмена политика и планират стратегията за нейната реализация.

Персоналът на лабораторията е високо квалифициран, мотивиран и с опит в лабораторните изпитвания. В лабораторията работят магистри – специалисти в различни области: ветеринарни лекари, микробиолози, химици, агрономи, еколози, отлично запознати с нормативните изисквания и техническите параметри при работа. Голяма част от тях продължават да повишават нивото на своята квалификация чрез допълнителни обучения


КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

Наред с независимостта, комплексността, установената добрата професионална практика и използването на иновации в областта на лабораторните изследвания, предлагаме:

  • - Богат набор от лабораторни изпитвания, които са в акредитация и такива, които са по желание на клиента и са извън обхвата на акредитация, но които биха могли да Ви подпомогнат. Ние предлагаме не просто лабораторно изследване, а услуга, която е насочена към решаване на конкретен проблем.
  • - Извършване на услугата пробовземане, което осигурява представителност на изпитването. Включено е в обхвата на акредитацията и при необходимост може да се осъществи на място от квалифициран специалист.
  • - Специализиран хладилен транспортиране за пробите. Лабораторията разполага със собствен транспорт и при желание от страна на клиента, транспортира пробите до лабораторията в удобно за клиента време.
  • - Безплатни консултации. Нашите специалисти са винаги на Ваше разположение за консултация и обсъждане на необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да се разреши всеки един казус – фуражен проблем, здравословен / при животни и птици/, хигиенен /ако се касае за преработвателно предприятие/.
  • - Интерпретиране на резултати и подбор на подходящи корективни действия /при необходимост/.
  • - Конфиденциалност – резултатите от изследванията могат да се предоставят на трети лица единствено след писменно съгласие от страна на клиента, което е залегнало и в политиката по качество.
  • - Гъвкаво работно време, съобразено с изискванията на производствения процес и желанията на клиента.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

Ръководството на Лабораторията за изпитване и Ръководството на „РВС-Русе” декларират, че всички ръководни кадри, специалисти и сътрудници:

– работят за клиентите съгласно добрата лабораторна практика и да осигурят добро качество на изпитванията и диагностичните изследвания;

– предоставят услуги с високо качество и в съответствие с договорените методи и изисквания на клиентите;

– целта на системата за управление на качеството е непрекъснато да подобрява дейността, да удовлетворява напълно изискванията на клиентите, отчитайки потребностите на всички заинтересовани страни;

– Ръководството на Лабораторията за изпитване декларира, че всеки член от персонала на лабораторията за изпитвания и диагностични изследвания е запознат с документите по качеството и прилага политиката и процедурите по качеството в ежедневната си работа;

– Ръководството на РВС-Русе гарантира, че Лабораторията за изпитване и нейния персонал не са подложени на търговски, финансов или друг натиск, който би могъл да влияе върху техническата преценка на резултатите от изпитване;

– Лабораторията за изпитване не се включва в дейности, уронващи нейния и на станцията престиж;

– спазват изискванията на БДС EN ISО/IEC 17025:2006 и да работят за непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :