ЕВРОГИГ 73 ООД - Електрически инсталации, Пловдив

(35 reviews)

"ЕВРОГИГ 73" ООД е създадена през 2008 г., като развива дейността си в:

 цялостно изграждане на трафопостове 
 електрически табла и съоръжения СрН и НН 
 пълен електроинженеринг и изграждане на външни и вътрешни електрически инсталации на обществени и промишлени обекти 
 изграждане на слаботокови, заземителни и гръмозащитни инсталации

Дружеството разполага с необходимите транспорт, механизация и апаратура, както и с квалифициран ръководен и изпълнителски персонал, което ни позволява да изпълняваме поетите ангажименти към своите клиенти с отлично качество и в рамките на договорените срокове.

През последните години фирма ЕВРОГИГ 73 се специализира в изграждане на електрически инсталации за ядрено-магнитен резонанс, компютърни томографи, рентгени и ангиографии на водещата в тази сфера фирма Siemens logo.

Имаме богат опит и в изграждането на системи за автоматизация на производствените процеси с контролери на фирмите  Siemens logo  и  Schneider Electric logo .

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :