Визи Инженеринг ЕООД - Строителни услуги, София

(47 reviews)

Фирмата е регистрирана през 1994 год. като ЕТ "ВИЗИ Инженеринг - Златка Костова", в последствие през 2007 год. поради нарастналия обем на дейности е пререгистрирана като "ВИЗИ Инженеринг" ЕООД.
Всички дейности на фирмата са в областта на строителството, като основните направления са следните:

  • Геотехнически проучвания(Инженерногеоложки и хидрогеоложки) - всички видове полеви (сондиране, пенетрации - статични, с измерване на порен натиск; динамични - DPL, DPM, DPH, DPSH и SPT; срязване с крилчатка, пресиометрия, Фи-ко-метър, дилатометър, CBR, щампово натоварване) и лабораторни (определяне на физичните, механичните, деформационните, реологичните и якостните свойства на почвите при статични и динамични въздействия) изследвания по БДС, ENBDS, DIN, ASTM и BS;
  • Проектиране - фундиране в сложни инженерногеоложки условия, укрепяване на строителни изкопи, откоси и свлачища;
  • Натурни изпитвания - на фундаменти (плоски, пилотни), на анкери и почвени гвоздеи, подпорни стени и др.;
  • Контрол на изпълнението на пилотни фундаменти и шлицови стени(определяне на свойствата на бентонитовия разтвор, проверка на интегритета чрез механично прозвучаване и използване на резонансна томография);
  • Изготвяне на Технически експертизи и консултантска дейност в областта на Геотехниката.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :