МБАЛ Св. Иван Рилски - 2003 ООД, Дупница

(3 reviews)

Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски - 2003" ООД – Дупница е създадена през 2003г. Болницата започва дейност през м.април 2004г. със заповед на Министъра на здравеопазването.

   Целите, които си поставя колективът на болницата се подчиняват на националната здравна стратегия "По-добро здраве, за по-добро бъдеще на България". В конкретен план това са: 

  •   подобряване здравето на населението;
  • повишаване качеството на медицинските услуги;
  •  съответствие   на   медицинските   услуги   с   очакванията   на пациента;
  •     ефективност и ефикасност на лечебния процес.

   Основната ни цел е да налагаме и утвърждаваме добри  медицински практики. За времето от създаването си до днес болницата разшири дейността си многократно и се утвърди като водещо лечебно заведение на територията на Кюстендилска област.

   Оказваме здравни услуги в почти цялата палитра на медицинската наука.

   Осъществяваме високоспециализирана, висококачествена и достъпна болнична помощ – диагностика, лечение и рехабилитация на остри и изострени хронични заболявания при спазване правилата за добра медицинска практика и зачитане правата на пациентите.

 

   Целият персонал на болницата, лекари и медицинските специалисти се отличава със своя висок професионализъм и всеотдайност.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :