Вилет АД - Бизнес и управленско консултиране, София

(1 reviews)
Прегледано - 3688 Оцени

Фирма Вилет АД се занимава с бизнес консултиране по въпроси, свързани със стопанско-финансовата, икономическата и финансовата дейност, стратегическо планиране, оптимизация на общото функциониране на компанията, въвеждане и развитието на бизнеса, изследването и прогнозирането на пазарите и търсенето, движението на цените и др. Този вид дейност е една от най-бързо развиващите се професионални области в икономиката и представлява ключов сектор за икономическа промяна, насочена към икономиката на обслужването и знанието. Бизнес консултирането е с по-тесен обхват и е елемент на управленското консултиране. В обхвата на управленското консултиране се включват широк кръг консултантски услуги в областта на икономическите и управленските въпроси.

FЕАСО разграничава дейностите, отнасящи се към управленското консултиране в следните области:

  • Консултиране – бизнес консултиране и консултиране в областта на информационните технологии;
  • Развитие и системна интеграция;
  • Аутсорсинг.

Управленско консултиране

Управленското консултиране е процес на предоставяне на независими съвети и техническа помощ за решаване на широк кръг въпроси, свързани с организацията, стратегията, пазарите, процедурите и методите на управление на фирмите и организациите както и подпомагане внедряването на взетите решения.

Нашата компетентност и натрупания опит прилагаме най-често в следните области:

  • Стратегия и бизнес план
  • Корпоративни финанси
  • Управление на бизнес процесите

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :