Медицински център Невромедикс, Велико Търново

(13 reviews)

Медицински център "Невромедикс" функционира от 2005 г. с основна цел оказване на специализирана медицинска помощ по основни специалности, осъществяване на диагностика и лечение, извършване на експертиза на трудоспособността, основавайки се на най-съвременната техника за диагностика и практики.

В център "Невромедикс" работят над 20 медицински специалисти от областта на неврологията, неврохирургията, общата хирургия, акушерството и гинекологията, физиотерапията, психиатрията, вътрешната медицина, ендокринологията, кардиологията, нефрологията, ортопедията и педиатрията.
Повечето от лекарите, работещи в Медицинския център са изявени специалисти в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" – гр. В. Търново.
Диапазонът от заболявания, които Медицински център "Невромедикс" чрез неговите специалисти консултира, диагностицира и лекува, е в сферата на специалностите, застъпени в центъра.
Попадайки в "Невромедикс" пациентът може да получи окончателна диагностика, независимо че страданието му може да е от интердисциплинарен характер. В центъра могат да се лекуват над 70% от заболяванията.
Пациентите се приемат с направления от Здравната каса, но има и немалък поток от болни, които търсят определен специалист.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :