Светлина АД - Търговия с източници на светлина, Сливен

(40 reviews)

"Светлина" АД осъществява търговия с източници на светлина, вътрешна и външна търговия, покупки и продажби на машини и съоръжения и недвижими имоти, даване под наем на дълготрайни активи, внос на висококачествени изделия, произведени по най-съвременни технологии в страните от Европейския съюз, с които допълва листата на предлаганите изделия.

В "Светлина" АД се търгуват над 600 вида изделия за бита, транспортни средства и улично осветление, групирани в следните направления:

  • лампи с нажежаема спирала
  • луминесцентни лампи
  • живачни и натриеви лампи с високо налягане
  • автомобилни лампи
  • халогенни лампи.

Търговската марка на всички изделия е "Светлина".

products

Търговски партньори на дружеството са множество производители и доставчици от страната и чужбина.

 

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :