Цеховете са оборудвани със съвременна и високопроизводителна техника, произвеждаща продукция с европейско качество. Мраморът се отличава с най-добрите декоративни и физико-механични качества в България. Ротационни елементи: балустри; бордюри; вази; масиви; парапети; павета; сувенири; скалнооблицовъчни плочи.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :