КРАТКА ИСТОРИЯ Медико-диагностична лаборатория Здраве е многопрофилна лаборатория, създадена през 1999г. През изминалите години МДЛ Здраве се наложи на пазара на медицински услуги в гр. Русе като сигурен и надежден гарант за бърза и точна лабораторна диагностика както за лекари, така и за пациенти. През 2002 година дружеството се преобразува и стана равноправен прартньор на една от най-добре оборудваните лаборатории в страната - МДЛ Цибалаб - гр. София. Благодарение на това работата ни коренно се обнови. Чрез въвеждането на нов модерен подход в цялостната лабораторна дейност– от регистрацията и вземането на биологичния материал до получаването на резултата – се постигна високо качество, разшири се предлаганият асортимент и стана възможно поддържането на сравнително ниски цени на лабораторните тестове. Възможностите за лабораторна диагностика на заболяванията непрекъснато се увеличават. При нас пациентът може да бъде изследван комплексно, без да губи ценно време в чакане пред няколко различни вида лаборатории. Ние в МДЛ Здраве се стремим да дадем най-доброто от нашия и световния опит на Вас - нашите пациенти. Добре дошли! Осигурено е високо качество на обслужване на пациентите с даване на готови резултати всеки ден. Вземането на биологичен материал (най-често кръв) се извършва от висококвалифицирани кадри. Резултатите могат да се вземат на място, чрез куриер, по пощата, по e-mail и чрез Интернет. Безопастността и надежността за Вас и медициндския персонал при ежедневната работа с кръвни продукти се постига чрез използване на специална затворена система за вземане на кръв – Vacutainer на Becton Dickenson. Състои се от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват удобство, ефективна защита и по-добро качество на пробите. КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТ Интегриран процес Създадената организация на лабораторна дейност гарантира високото качество чрез автоматизираната лабораторна система iLab 3.1. Посредтсвом високата степен на автоматизация на процеса на регистрация на постъпващите материали за работа, съхранението и даването на резултатите,както и на вътрешно лабораторните дейности, се постига пълен контрол на целия процес – то постъпването на заявката за работа до даването на готовия резултат. Уникална идентификация Всеки биологичен материал се етикира с уникален баркод етикет, гарантиращ разпознаеваемостта на материала и веростта на получените данни. Методики и апаратура Използват се утвърдени , съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество /ISO 9001/. Цялата апаратура се инсталрира и поддъража от специализирани технически служби или оторизирани сервизи на фирмите – производители. Кадри МДЛ Здраве е монгопрофилна лаборатория с три самостоятелни отдела. Те се ръководят от тесни специалисти със съответните специалности – клинична лаборатория, микробиология, обща и клинична патология.Чрез специалистите и хабилитираните лица на МДЛ Цибалаб – София осигуряваме на нащите пациенти възможно най-широка гама от необходимите им високоспециализирани изследвания в областта на имунохематологията, вирусологията, алергологията и др. В лабораторията работят лекари, лаборанти и друг персонал. Ние се гордеем с професинализма на всеки един от екипа. МДЛ Здраве се стреми непрестанно да стимулира повишаването на квалификацията на своите служители. Лабораторен контрол Лаборатория Здраве има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол върху всички извършвани проби, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура и диагностикуми. МДЛ Здраве учавства в Националната система за външна оценка на качеството. Резултатите от контролните проби доказват високата точност на тестовете, които ние извършваме. Сертификат на лабораторията МДЛ Цибалаб е една от първите доболнични лаборатории, включили се в системата за междулабораторен контрол към българското дружество по клинична лаборатория, което за момента осъществява единствената по рода си сертификация на лаборатории в България. ИЗСЛЕДВАНИЯ Пакет клинична лаборатория ВСМДИ Определяне на общи имуноглобулини Ig M Определяне на общи имуноглобулини Ig G Определяне на общи имуноглобулини Ig А Определяне на С3 компонент на комплемента Определяне на С4 компонент на комплемента fT4 TSH Микроалбуминурия Progesteron LH FSH Prolactin Estradiol Testosteron Пакет клинична лаборатория Пакет клинична микробиология Пакет вирусология Пакет обща и клинична патология Контакти Лаборатория и централна Приемна/ Регистратура Адрес: Русе 7000, ул. Николаевска 66, Стоматологична поликлиника, ет.1 каб.122 – регистратура, ет.6 – лаборатория Телефони: 082/ 834 256; 082/ 826 836 GSM за спешни случаи: 0879811448 E-mail: zdravelabo@yahoo.com Уеб сайт: http://ruse.cibalab.com Приемна/ Регистратура № 2 Адрес: Русе, ул. Независимост № 2, до ДКЦ I Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч. Телефон: 0885-681-793 Приемна/ Регистратура № 3 Адрес: Русе, кв. Дружба 3, срещу бл. 10 Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч. Телефон: 0885352278 Приемна/ Регистратура № 4 Адрес: Русе, ул. Рига No35 (в сградата на ДКЦ 2), 2 етаж, каб. 55 Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч. Телефон: 0885 071830 Приемна/ Регистратура № 5 Адрес: Русе, ул. Муткурова No42 (срещу СБА) Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч. Телефон: 0885 681795 Приемна/ Регистратура № 6 Адрес: гр. Сливо поле, област Русе, ул. П.Волов № 2, в сградата на бившата поликлиника Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 12.00 ч. Телефон: 0885681792 Приемна/ Регистратура № 7 Адрес: гр. Тутракан, област Силистра, ул. Трансмариска № 81, в сградата на бившата поликлиника Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 16.00 ч. Телефон: 0885-681-794 Ръководство: Медицински управител : д-р Дарина Михайлова Търговски директор: инж. Иво Доков Управител: д-р Розина Мирчева

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :