98 Начално Училище Св. Св. Кирил и Методий, Ямбол

(63 reviews)
Прегледано - 3926 Оцени

МИСИЯ на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”
 • Формиране на общочовешки и национални ценности;
 • Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
 • Формиране на отговорни личности, подготвени да изпълняват социалната си роля в обществото.
 
ВИЗИЯ на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”
 • Утвърждаване на НУ ”Св. св. Кирил и Методий” като конкурентноспособно училище със свой облик;
 • Обособяване на педагогическия екип като колектив от професионалисти, формиращи ученика като европейски гражданин.
 
Материална база на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”
 • Училището разполага с модерна материална база – класните стаи предлагат комфорт и възможности за мобилна организация на учебната среда.
 • Използването на нови образователни технологии – уроците в компютърния кабинет и мултимедийната презентация съпътстват ежедневната работа на всеки учител.
 • През учебната 2006/2007 година беше въведено външно оценяване на постиженията на четвъртокласниците. Отлични са резултатите на нашите ученици през всички учебни години – при максимален бал 20 :
  • 2006/2007 учебна година – среден успех 19,82 
   първо място в област Ямбол
  • 2007/2008 учебна година – среден успех 19,84 
   първо място в област Ямбол, второ място в страната
  • 2008/2009 учебна година – среден успех 19,68 
   първо място в област Ямбол, четвърто място в страната
  • 2009/2010 учебна година – първо място в област Ямбол
  • 2010/2011 учебна година – среден успех 19,61
  • 2011/2012 учебна година – среден успех 19,20
  • 2012/2013 учебна година – среден успех 19,54 
   първо място в област Ямбол, второ място в страната

 

От учебната 2012/2013 г. учителите от НУ „Св. св. Кирил и Методий“, първи в града, прилагат Енвижън. Това е софтуерен продукт, който има за цел да внедри най-новите технологии в класните стаи и да направи обучението по-интересен, интерактивен и забавен процес, както за учениците, така и за учителите. За да може да бъде използван софтуера, са необходими един компютър, един мултимедиен проектор и по една мишка за всеки ученик.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :