Основно Училище „Алеко Константинов“

(70 reviews)

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието. Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания. Училище „Алеко Константинов” е с дълга и забележителна история. То е създадено в далечната 1908 г. като първата Пловдивска прогимназия, наречена по – късно на името на А. Карнеги. От 1963 г., във връзка със 100 – годишнината от рождението на Алеко Константинов, то получава неговото име. През 1984 г. става училище с изучаване на руски език, а от 1992 г. получава статут на основно училище с ранно чуждоезиково обучение. През годините тук са работили много известни и всеотдайни педагози, които са развивали активна учебна и обществена дейност. Голям е приносът и на родители и ученици за благоустрояване сградата и двора на училището. В хода на почти 100 годишната му история се е създала и съхранила традицията всички, съпричастни с училищния живот хора, да дарят част от себе си за развитието и просперитета на училището.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :