ЗЕБРА АД - Производство на изделия от каучук, Нови Искър

(39 reviews)

“ЗЕБРА” АД е българска компания, основана през1929 г. Вече 80 години дружеството е лидер в сектора на каучуковата промишленост с производството на трапецовидни ремъци, гумени пластини и подови настилки, супереластични и плътни бандажни гуми, каучукови смеси, гумирани валове, противогази и защитни облекла, гумени и гумено-метални изделия.

В “ЗЕБРА” АД е внедрена и от края на 2002 г. функционира интегрирана Система за управление на качеството и околната среда, която е необходимост за всяка съвременна фирма с перспективи за развитие на международния пазар. През 2005 год. в дружеството бе проведен сертификационен одит по системата OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия на труд.

През 2002 г. “ЗЕБРА” АД декларира членството си в доброволната инициатива “Отговорност и грижа”, разработена и приета от предприятията на химическата промишленост, чиято цел е подобряване мерките по опазване здравето, безопасността и околната среда в техните производствени дейности и продукти, както и съпричастността и информираността на обществото.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :