Обретен Петров Обретенов - Нотариус, Балчик

(18 reviews)

Нотариус Обретен Обретенов осъществява дейността си от 1998г. в първата нотариална кантора в гр. Балчик.

Нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара на Република България под № 109 /сто и девет/ с район на действие – Районен съд гр. Балчик, със заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-03-495/18.02.1997г.

Нотариус Обретен Обретенов осъществява дейността си в екип с помощник нотариус по заместване и трима деловодители, всеки от които с повече от 10 години стаж. Всеки клиент получава максимално внимание, копетентна консултация, подготовка на документи и изповядване на сделки в приятна и спокойна обстановка с максимална експедитивност, при стриктно съхраняване правата и интересите на клиентите, спазване на нормативната уредба.

Услуги

 • Сделки с недвижими имоти;
 • Покупко-продажба на МПС;
 • Предварителни договори за покупко-продажба;
 • Брачни договори;
 • Договори за продажба на търговско предприятие и дружествени дялове;
 • Пълномощни;
 • Завещания – нотариални и саморъчни;
 • Приемане на документи за съхранение;
 • Договори по ЗЗД /заем, наем, ДЗЗД и други/;
 • Договори за аренда по ЗАЗ;
 • Удостоверявания на подпис и съдържание на документи, включително декларации, разписки, заявления, запис на заповед;
 • Нотариални покани;
 • Консултации по всички правни въпроси свързани с нотариално удостоверяване.

Кантора Обретен Обретенов извършва всички нотариални дейности, предвидени от закона, като таксите се определят от Тарифата за нотариални такси към ЗННД.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :