ИНТЕРТОЗ ООД - Търговия с оръжия, София

(4 reviews)

Фирма Интертоз ООД е основана през 1996 г. с основна дейност търговия със спортно и ловно оръжие и боеприпаси за тях.
Интертоз извършва продажба на ловно, спортно и охранително оръжие, индивидуални средства за защита, мотоциклети с висока проходимост, оптика, селскостопанска техника и резервни части за нея. Извършва и консултантска дейност и посреднически услуги в сферите на своята дейност.
Фирмата съществява търговия в България, Гърция, Македония и Албания.
Интертоз сътрудничи с НПО Рокор на основата на договори за доставка на противокорозионни материали Рокор и провеждане на технически надзор при изпълнение на противокорозионни дейности.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :