Център за професионално обучение Зорница, Бургас

(13 reviews)

ЦПО към Учебен център “Зорница” ЕООД - Бургас е правоприемник на създадения през 1974 година “Базов професионален учебен център” към “Строително-монтажен комбинат” - Бургас. Професионалният учебен център (ПУЦ) се специализира в квалификацията и преквалификацията на изпълнителски кадри, специалисти и ръководители. 

УЦ “Зорница” има дългогодишен опит в организацията и провеждането на професионални и специализирани курсове за работници и специалисти. 

Специалности:
- всички видове строителни специалности;
- електро- и газозаварчици; заварчици в защитна газова среда (СО2 или аргон);
- електро- и мотокаристи; кранисти на автомобилни, мостови и кулакранове;
- огняри, котляри и компресористи;
- машинисти на подвижни работни площадки (автомоб. подемници и вишки);
- машинисти на строителни машини (багери, булдозери, челни товарачи и др.); 
- В и К монтьори; електро-монтьори;
- здравословни и безопасни условия на труд;
- експлоатация на съоръжения с повишена опасност;
- квалификационни групи по електробезопасност;
- товарно-разтоварни работи и други.

Наред с изброените по-горе професионални курсове в УЦ “Зорница” се провеждат и специализирани курсове и семинари по актуални теми или по конкрет-ни заявки от физически лица, търговски дружества и нестопански организации.

Центърът работи с щатни и хонорувани преподаватели, които са висококвалифицирани специалисти с дългогодишен практически и педагогически опит. Разполага със собствена материална база с добре обзаведени учебни кабинети, работилница по заваряване и хотел с 32 легла. 
 

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :