РИН ТРАНС – РАНГЕЛОВ ЕООД - Транспорт на автомобили, София

(1 reviews)

  Нашата фирма стартира своята дейност през 1992г., като ”ЕТ Валери Рангелов” със закупуване на първата си товарна композиция. През 1996г. се създава дружество ”Рин Транс” ООД, което здраво успява да стъпи на българския пазар и увеличава броя на превозните средства.

car transportation red track

2001г. фирмата прераства в „Рин Транс-Рангелов” ЕООД, с което започва нов период на своето развитие, закупувайки нови автовозни композиции от производителите Volvo, Lohr и Rolfo. През следващите години с нарастването на потреблението на автомобили в България внос от Европа, регулярно и закономерно нараства и броят на товарните автомобили в нашата фирма.

car transportation red track

     По настоящем компанията е специализирана в превоза на нови автомобили в Европа. Разполагаме с различни модели автовозни композиции с цел по-големи и по-гъвкави възможности за товарене на различни комбинации от автомобили.

car transportation red track

     „Рин Транс-Рангелов” ЕООД работи изцяло според европейските изисквания за условия на труда, спазване на работното време на водачите, както и за отделянето на вредни емисии и шум в околната среда. 

    Нашите водачи са високо-квалифицирани в проверяването на целостта и в товарно/разтоварните процедури. Прецизното подреждане и правилното осигуряване на товара е от първостепенно значение, за да могат да бъдат избегнати каквито и да било щети по превозваните автомобили.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :