Различният колеж! • Това е единственият колеж в България, където ще Ви обучават само професионалисти, които имат собствен бизнес или работят като топ специалисти в бизнеса. . • Това е единственият колеж в България, където обучението е комплекс от: а) почти 100%-ово практическо обучение б) усвояването на учебният материал изключва „наизустяване” и сродните архаични техники, а се използва евристичното мислене, което заедно с усвояването на професионализма се развива и интелекта на обучавания. в) тестова проверка на знанията и уменията • Това е единственият колеж в България, където се осъществява „коучинг-обучение” – индивидуализирано обучение съобразно персоналните възможности и практическите потребности на обучаваните да започнат свой собствен бизнес или да се развият кто топ специалисти в бизнеса на други собственици. • Това е единственият колеж в България, където почти четвърт век се обучават предприемачи и специалисти изключително за микро, малкия и средния бизнес и имате предимството и изключителната възможност да се възползвате от този опит и традиция, които се изразяват в оригинална методика на обучение, собствени учебници и практикуми (ръководства с решени бизнес задачи) и етапно разработване на работен бизнес план за стартиране на собствен или управление на чужд бизнес. • Това е единственият колеж в България, който едновременно с дипломата за придобиване на професия по мениджмънт, маркетинг или икономика Ви осигурява ниво на знание на бизнесанглийски език съгласно Европейската езикова рамка (А1, А2, В1, В2, С1, С2 = според желанието на обучаваните) и завършване на бакалавърска програма след допълнително двегодишно обучение. 10 причини за да учим в Европейски Бизнес Колеж: 1.Доминиращо практическо обучение от водещи практикуващи специалисти 2.Съботно-неделни лекции за добро съчетаване на учене и работа 3.Интензивно изучаване на бизнесанглийски език и компютърни технологии. 4.Специално разработени учебници и практикуми 5.Избиране на специалност през втората година 6.Тестови системи на изпитване. 7.Трансфер в бакалавърските програми на Нов български университет и Варненския свободен университет 8.Завършилите имат не само диплома, но и търсения от работодателите професионален опит 9.Успешна реализация в практиката - завършилите колежани биват повишавани или започват свой собствен бизнес. 10.В нашия колеж се учи, но си струва, защото се научавате да накарате парите си да работят за вас, а не вие за тях! За връзка с нас гр. София 1233 бул. Христо Ботев № 131 тел.: 0999 666 580 моб.: 0898 257 538; 0896 870 633 Skype: eubusiness.college

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :