Уикенд ООД - Търговия с хранителни продукти, Димитровград

(45 reviews)

Фирма Уикенд ООД е създадена през 1989г., като се превръща в една от най-големите регионални фирми за търговия на едро с хранителни стоки.
В Южна България фирмата отстоява до днес водещи позиции в сферата на предлагане и доставка на хранителни стоки.
 

"УИКЕНД" ООД разполага със собствен специализиран транспорт, оборудван с хладилна и климатична инсталация, което е основа на доброто съхранение на стоката и предлагането й в добър търговски вид.

 

Дружеството е с внедрена система НАССР и контрол на критичните точки.
За следене на годност на храните е въведен сканиращ софтуер, който на база на партидни номера отчита доброто състояние и проследяемост на храните, което е важен момент в хранителния бранш.

Притежава сертификати от CERTIND

"Система за управление на качеството" ISO 22000:2006

"Система за управление на безопасността на хранителните продукти" ISO 9001:2008.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :