Застрахователен Брокер ФЛАГ ИНС е регистрирано през 1997 г. с основен предмет на дейност - Застрахователно посредничество при сключване и изпълнение на застрахователни договори по възлагане на Застрахован и Презастрахователно посредничество по възлагане от застраховател.

Екипът на брокера присъства активно на застрахователния пазар и е в състояние да следи тенденциите в развитието на продуктите и особеностите в стратегиите на застрахователните компании с оглед ефективна защита на интересите на застрахованите. От началото на своето създаване до момента брокерът е обслужил около 20 000 клиента - индивидуални и корпоративни, като болшинството от тях са наши дългогодишни партньори - български и чуждестранни.

Съгласно последната актуална статистика брокерът заема своето заслужено място на пазара на застрахователни услуги, реализирани с посредничеството на застрахователни брокери.

Към настоящия момент структурата на портфейла е разпределена по следния начин:

87 % - Индустриални и проектни рискове, търговско и лично имущество

10 % - Автомобилно застраховане - обхваща застраховки „Каско" и „Гражданска отговорност"

2 % - Транспортно застраховане - карго и отговорности

1 % - Други видове застраховки - туристическо и лично застраховане

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :