Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД - Еколожки проектантски и консултантски услуги, София

(10 reviews)

Фирма Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООДе с основна дейност проектантски, консултантски услуги и технологични решения в областта на екологията, енергетиката и здравеопазването.

Основно дружеството участва в ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ на:

 • Депа за битови, промишлени и опасни отпадъци;
 • Закриване и рекултивация на депа за отпадъци и нарушени терени от производства;
 • Управление на болнични отпадъци и отпадъци от рискови производства;
 • Мерки за намаляване на праховите емисии от производствена дейност;
 • Водоснабдяване и канализация;
 • Дренажни и отводнителни системи;
 • Пречиствателни станции за питейни, отпадни битови и производствени води;
 • Оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/;
 • Оценка за съвместимост /ОС/;
 • Екологични оценки /ЕО/;
 • Заявления за Комплексни разрешителни /З за КР/;
 • Промишлено и гражданско строителство

В дружеството работи колектив от специалисти с дълъг професионален опит в отделните области на предварителните проучвания и реализацията на проектите - геодезисти, геолози, инженери по водоснабдяване и канализация /профил “пречистване” и “отпадъци”/. При необходимост се привличат и чужди експерти с богат практически опит, извършващи проектантски и консултантски услуги.

Дружеството участва в разработването на проекти и документи по всички програми обявени от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/, Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ и Министерство на земеделието и храните.

Към фирмата е съставен един от най-добрите консултантски екипи за изготвяне на ДОВОС, ЕО, Комплексни разрешителни и други.

Дружеството е сертифицирано е по ISO 9001:2000 с № QS-4605 HH от Germanischer Lloyd през месец май 2007 г. и пресертифицирано по ISO 9001:2008 през месец юли 2010 г.

 

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :