Pensoft е независима академична издателска компания, известна в световен мащаб за своите иновации в сферата на семантичното публикуване и за нейните авангардни инструменти за публикуване и работни потоци. Основана през 1992 г. от "учените, за учените" и първоначално фокусирана върху издаването на книги, тя се превърна във водещ издател на иновативни списания с отворен достъп, като: научни находки и резултати (RIO), ZooKeys, биоразнообразие, PhytoKeys , MycoKeys, опазване на природата, NeoBiota, сравнителна цитогенетика и др. Pensoft публикува повече от 1000 книги и над 4000 статии с отворен достъп, най-вече в областта на естествената история.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :