Хрантехмаш - хранително машиностроене, гр.Стара Загора

(0 reviews)

Сдружението на фирми за хранително машиностроене в България (Хрантехмаш) е основано през 1998 г.

Сдружението е доброволна неполитическа организация с идеална цел за осъществяване на дейност в частна полза, обединяващо фирми в областта на хранителното машиностроене.

Сдружението е създадено да съдейства за подпомагане и насърчаване дейността, инициативите и активността на своите членове, като допринася за увеличаване на ефективността от стопанската им дейност.

Представлява членовете си пред други държавни и международни организации и сдружения, фирми и юридически лица.

Целите на Сдружението са:

  • Осъществяване на контакти в областта на хранително-вкусовото машиностроене в България и чужбина
  • Разширяване и задълбочаване на информационната, развойната и производствената дейност в областта на хранително-вкусовото машиностроене в рамките на Сдружението.
  • Защита правата и интересите на своите членове пред държавните и неправителствени организации.
  • Координиране  и представяне възгледите на членовете на Сдружението  пред компетентните държавни институции по отношение актуализиране и допълване на законодателството.
  • Намаляване на нелоялната конкуренция между фирмите, членуващи в Сдружението.
  • Координиране на дейността на членовете си при необходимост, чрез  създаването на специализирани работни групи.
  • Съвместно участие в рекламни мероприятия.
  • Специализация на фирмите и сътрудничеството им при изпълнение на общи проекти.


Сдружението е от отворен тип - членове могат да станат всички фирми от бранша и съпътстващите го дейности, които отговарят на условията, залегнали в устава. Членовете могат да бъдат пълноправни или асоциирани.

За кандидатстване е необходимо да се попълни молба до УС.

Сдружение „Хрантехмаш”  е пряк член на БТПП и член на БСК.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :