ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ - газови, отоплителни, В и К, електро инсталации, гр.Разград

(0 reviews)

„ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД е създадена през 2006г. с адрес: гр. Разград, ж.к. „Житница”3, вх.Б, ап.3 и предмет на дейност: строително-ремонтна и монтажна дейност в сферата на промишленото и гражданското строителство, проектиране, изграждане и ремонт на газови, отоплителни, ВИК и електро инсталации и съоръжения с промишлено и битово предназначение, извършване на консултантски услуги в областта на строителството и газифицирането.

ЦЕЛИ И МИСИЯ

Новата бизнес култура, която се развива бързо и динамично в целия свят има една основна характеристика – абсолютно и непрекъснато ангажиране с пълното задоволяване на клиента. А удовлетворени клиенти означава по-добър имидж и икономически резултати, означава по-добро бъдеще, каквато е нашата стратегическа цел.

Мисията на фирмата е да предложи на своите клиенти висококачествено изпълнение на услуги, като съчетае бързина, организираност и качество, изпълнено при пълно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Ето защо и занапред ръководството на фирмата ще се старае да запази и усъвършенства вътрешно-фирмената си култура и отношение към клиента.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Предмет на дейност на „ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД е:

  • Изграждане, реконструкция и ремонт на сгради и съоръжения
  • Монтаж, реконструкция и поддръжка на газови съоръжения, отоплителни, електро, водопроводни, котелни и парни инсталации

„ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителите.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :