Пътно Поддържане Павликени ООД

(0 reviews)

Производствената дейност на „Пътно поддържане-Павликени“ ЕООД обхваща:

-дейности по текущ ремонт и поддържане на пътища,пътни принадлежности и съоръжения;

-градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях;

-зимно поддържане на пътища ;

-проектантска ,инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина;

-всички видове услуги със строителна и друга техника;

-пренос на пътници и товари.

 

Основни клиенти:

-агенция „Пътна инфраструктура“;

-община Павликени;

-община Сухиндол.

 

Сертификати и атестати

В „Пътно поддържане -Павликени“ЕООД са внедрени следните системи:

-за управление на качеството ,съгласно изискванията на международния

стандарт ISO9001:2008;

-за управление на околната среда съгласно изискванията на

международния стандарт ISO 14001:2004;

-за управление на безопасни и здравословни  условия на труд съгласно

изискванията на международния стандарт OHSAS 18001:2007.

Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в

Централния професионален регистър на строителя  под № 0429 от 07.06.2012г.

за изпълнение на строежи от втора и пета група.

 

Пътно поддържане-Павликени“ЕООД е със седалище гр.Павликени и осъществява дейността си в Северно-централна България.

В близост до града минава бъдещото трасе на автомагистрала „Хемус“,като в непосредствена близост,в проект ще бъде изграден и транспортен възел.

„Пътно поддържане-Павликени“ е учредено като еднолично дружество с ограничена отговорност.До 27.07.2005 година „Пътно поддържане-Павликени“ЕООД е част от Държавното пътно управление, след което е приватизирано.

До момента на приватизацията „Пътно поддържане-Павликени“ЕООД е отговаряло за поддържането на регионалната и националната пътна мрежа в общини Павликени , Свищов и Полски Тръмбеш.

След приватизацията „Пътно поддържане-Павликени“ЕООД работи основно по поддържането на РПМ на територията на общини Павликени и Сухиндол.

За изпълнение на задачите „Пътно поддържане-Павликени“ЕООД разполага с необходимите специализирани машини-снегорини, пясъкоразпръсквачи, валяци и товарачи. Дружеството притежава  съответната малогабаритна техника и комплектовка за извършване на предвидените дейности и има  четири собствени основни опорни пункта /бази/-Павликени, Полски Тръмбеш, Сухиндол и Свищов.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :