Унибетони ЕООД - производството на бетонови смеси, гр.Бургас

(0 reviews)

Унибетони ЕООД е фирма, специализирана в производството на бетонови смеси. През 2008 г дружеството изгради и пусна в експлоатация производствена база, разположена на площ от 4500 кв м в Северна промишлена зона гр. Бургас. Инсталираният в базата бетонов център е тип ELBA Supermobil ESM 105 с производствен капацитет от  100 m3/час, осъществяван чрез едновалов миксер с двузонен срeщуположен поток, с полезен обем 2,25 м3.

Съоръжението отговаря на европейските стандарти и директиви, както за производство, така и за опазване на околната среда. Оборудвано е с високоефективни аспирационни и прахоуловителни системи и система за рециклиране на остатъчния от производството и доставката бетон, позволяваща повторното влагане на получените материали. Цялостният процес на работа е напълно автоматизиран и позволява дистанционна  експлоатация от команден пулт.

Фирмата разполага с високо квалифицирани с богат опит специалисти, непрекъснато повишаващи знанията и уменията си.

Процесът на производство на бетон е съпроводен с непрекъснат проиизводствен контрол както на влаганите материали, така и тна крайния продукт.В дружеството е изградена  система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001.

Пробовземането и изпитването на бетона се извършва съгласно изискванията на БДС EN 206-1  в собствена строителна лаборатория.
Фирмата разполага с 10 бр бетоновози INTERMIX IM9,  монтиран на шаси на МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ AXOR , с миксер 9 и 10  m3 с обща износимост 95 m3 бетон и три бетонпомпи с дължини на стрелите 34м, 36м и 41м.

Бетонпомпа с дължина на стрелите 34м и габарити на строителната машина:

 • Височина - 4м
 • Широчина - 2.50м
 • Дължина - 10м.


Бетонпомпа с дължина на стрелите 36м и 41м, и габарити на строителните машини:

 • Височина - 4м
 • Широчина - 2.50м
 • Дължина - 11м.
   

Бетоновози с габарити:

 • Височина - 4м
 • Широчина - 2.50м
 • Дължина - 10м

 

 

Унибетони" предлага висококачествени бетонови смеси, произведени със сертифицирани материали. Производствената листа включва бетони с класове от най- ниски до високоякостни, отговарящи и на специфични проектантски изисквания- устойчиви на въздействие на околната среда, водоплътност, работа в агресивна среда, мразоустойчивост и др.  

"Унибетони" разполага със система от производствен контрол, отговаряща на изискванията на ISO 9001 и с оценка на съответствието на произвежданите бетони съгласно Наредба за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :