Д-р Венцеслав Ралев - лицево-челюстна хирургия

(77 reviews)

Личните интереси на д-р Ралев в областта на лицево-челюстната хирургия са насочени към туморите, с чието проучване се занимава от няколко години. Имплантология Орална хирургия - оперативни интервенции в областта на устната кухина Ендодонтия - раздел от съвременната дентална медицина, който изучава физиологията и патологията на вътрешната част на зъба - пулпна кухина и коренови канали. Пародонтология - дял от съвременната дентална медицина, който се занимава с изучаване на заболяванията на пародонта и тяхното лечение. Ортодонтия Абсцеси и флегмони Остеоинтеграция Сепсис Заболявания на темпоромандибуларната става Ретиниран зъб Заболявания на лимфните възли Костна пластика Фрактури на долна челюст, Деформации на долна челюст Травми в лицево-челюстната област, Придобити дефекти в лицевочелюстната област, Тумори в лицево-челюстната област, Вродени дефекти в лицево-челюстната област Невролептаналгезия Несвободна пластика на кожа и лигавици Гнатохирургия - Деформациите на челюстните кости могат да бъдат причинени от травми по време на раждането или в по-късния период от растежа на лицевия скелет. Те се дължат понякога и на лошо лекувани фрактури. Роля играят и наследствените фактори. Вродени дефекти на устните и небцето Стоматологът има частен кабинет от 2002 г., а през 2010 г. добива специалност Лицево-челюстна хирургия в УМБАЛ Св. Георги в гр. Пловдив. Отначало зъболекар д-р Ралев работи като лицево-челюстен хирург само при амбулаторни условия, докато през 2011 г. става началник на отделение по специалността към МБАЛ Д-р Иван Селимински - град Сливен. От 2006 година досега д-р Венцеслав Ралев е член на Европейската Асоциация по Краниомаксилофациална хирургия. ДРУЖЕСТВО Ралев Дентал АД Дружество Ралев Дентал АД е създадено през месец август 2007 година с решение на Пловдивския Окръжен съд. За момента има едностепенна система на управление - управителен съвет с председател д-р Евелина Маркова - Ралева, заместник - председател Кирил Иванов и изпълнителен директор д-р Венцеслав Ралев. На 12.08.2008 компанията получи лиценз от Изпълнителната агенция по лекарствата за търговия на едро с медицински изделия. Предметът на дейност на Ралев Дентал АД е осигуряване на материална база за дейността на лекари по дентална медицина и търговия на едро с медицински изделия - най-вече консумативи с приложение в областта на денталната медицина, оралната и лицево - челюстната хирургия: Избелваща система ContrastAM Имплантатна система Implantium Матрици "Walserdental" Имплантати Superline Композитни щифтове Ецващ гел Моделажни инструменти Екстракционни клещи Ketac N100 Пародонтални кюрети Ендодонтски държател за инструменти Артикулатор и лицева дъга Кондензационен силикон Диоден лазер Избелваща система "The smile" Избелване на девитализирани зъби Свързваща система DRM Bond Нанокерамична възстановителна система DRM За подробна информация: http://www.ralev-dental.bg/ Национален телефон за поръчки на цената на градски разговор: 0700 1 52 52 Контакти Адрес: ул. Любен Каравелов 9, вх. Б, ет. 5, офис 7 Телефони: +359 32/ 64 20 56; +359 888 646 003 Уеб сайт: http://www.ralev-dental.bg/ E-mail: ralev@dentist.bg

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :