Опазване на общественото здраве - служба по трудова медицина, гр. Самоков

(7 reviews)

Опазване на общественото здраве – служба по трудова медицина ЕООД се намира в град Самоков и предлага следните дейности в областта на общественото здравеопазване:


  • Служба по трудова медицина;

  • Служба по безопасност и здраве при работа;

  • Орган за контрол от вида с – акредитиран от ИА БСА;

  • Център за обучение;

  • Сервиз, продажба на  пожарогасители и противопожарно обследване.

  •  

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Дружеството е специализирано в сферата на безопасните условия на труд, като за целта си сътрудничи с работодатели и фирми. Провежда прегледи, контрол и обучения, чиято цел е създаването на добри работни места, повишаване на здравето на работници и служители и осигуряване на пълната безопасност по време на работния процес.

Опазване на общественото здраве – служба по трудова медицина ЕООД ес минимален състав, състоящ се от следните професионалисти: д-р Георги Александров Иванов, инж. Павлинка Ангелова Джарова, Пенка Стефанова Тодорова.

 

Тук работят и следните специалисти:


  • Лекари по: трудова медицина, вътрешни болести, неврология, офталмология, гинекология;

  • Медицински лаборант;

  • Инженери с висше техническо и електротехническо образование.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :