Застрахователен брокер „Консулт Инс Интернешинъл“ ЕООД - София

(0 reviews)

Фирма Консулт Инс Интернешинъл Брокер ЕООД е лицензиран застрахователен брокер и извършва своята дейност при пълно съответствие с българското и европейското законодателство. 
Служителите на фирмата са специалисти с дългогодишен стаж в областта на застраховането, което е гаранция за компетентно и качествено обслужване на застрахователните договори. 
Фирмата има сключени договори с над 40 фирми и организации oт индустрията, транспорта, туризма и други отрасли на икономиката. 
Имаме богат международен опит в завеждане рекламации към чужди застрахователни компании в Европа и Азия, cпечелени дела в Европейския Съюз.

Можем да направим анализ на вече сключените от Вашата фирма застрахователни договори и Ви предложим намаление на разходите по застраховките, при запазване или разширяване на застрахователните покрития. 
По всяко време ще Ви представяме нужната информация за условията и тарифите на водещите застрахователни компании по различните видове застраховки и през целия срок на действие на застрахователния договор ще Ви даваме необходимите консултации и правилни решения.

 

Предлагаме всички видове застраховки към водещи застрахователни компании при най-добри условия, тарифи и покрити рискове, вкл.:

- застраховка имущество на предприятия, фирми, физически лица

- автомобилна застраховка, гражданска отговорност

- карго застраховки, отговорност на превозвача

- морски застраховки

- професионални отговорности, финансови рискове

- селскостопанско застраховане

- планински застраховки

- застраховка живот

- туристически застраховки (помощ при пътуване, медицински разноски)

 

Предлагаме компетентни консултации и услуги в животозастраховането, пенсионното и здравно осигуряване. С наша помощ ще осигурите спокойсвтието си като поверите рисковете на бизнеса си на нас. 
Застрахователните и консултантски услуги които предлагаме са безплатни за нашите клиенти. 
Застраховайки се при нас, Вие пестите време и пари.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :