Фирмата НИРА ЕООД е регистрирана със седалище град Велико Търново. Компанията се занимава с управление на опасни промишлени отпадъци в град Велико Търново. Дружеството се занимава още със събиране, разделяне, транспортиране и третиране на всякакъв вид отпадъчен материал, като: Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; - Отпадъци от цветни метали ; - Отпадъци от желязо и стомана ; - Смеси от метали ; - Желязо и стомана ; - Оловни акумулаторни батерии ; - Излезли от употреба превозни средства ; - Опасни промишлени отпадъци – Велико Търново. Фирмата НИРА ЕООД обслужва цехове, предприятия и административни сгради и притежава всички необходими лицензи за извършване на дейността по третиране на отпадъци. Разполага също така и с квалифициран екип от работници, които притежават богат опит и извършват дейностите си с прецизност. За годините си на съществуване, компанията е наложила името и позицията си на пазара, като търсен и предпочитан партньор. НИРА ЕООД се занимава със събирането на следните опасни отпадъци : - излязло от употреба електрическо оборудване - излязло от употреба електронно оборудване - смеси от метали - отпадъци от цветни метали - излезли от употреба превозни средства - желязо, стомана - оловни акумулаторни батерии - химикали - пластмасови отпадъци - разтворители и др. НИРА ЕООД Адрес: гр. Велико Търново, ул. Моско Москов No 7 Тел.: 062/620 488; E-mail: nirasd@abv.bg

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :