Фирми

Търсене във : Всички фирми

“Апекс Сервиз” ООД

"АПЕКС СЕРВИЗ" ООД предлага качествени продукти и услуги, осъществяваме контрол на въздействието от дейностите върху околната среда и насърчаваме всеки член на персонала да допринася за постигане на тези основни цели.