Фирми

Търсене във : Всички фирми

Съюз на погребалните фирми в България

Съюзът възниква като естествено и доброволно сдружение на частни предприемачи в този специфичен бизнес, с цел защита интересите на своите членове, премахване на монопола на държавата и общините.