Фирми

Търсене във : Всички фирми

Фондация “Сирак” - София

Фондация “Сирак” осъществява дейност за подобряване условията на живот, възпитанието и образованието на децата, лишени от родителска грижа – биологични и социални сираци, в съответствие с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Народно читалище Цанко Церовски 1946, София

 През дългите години на своята история читалището устоя своето място в българската култура, доказа и изпълни призванието си на образователно, културно и духовно средище. За съзидателния си принос в тази насока, то е отличено със сребърен орден „Kирил и Mетодий” втора степен от народното събрание.