Фирми

Търсене във : Всички фирми

АГРИБУЛ ЕООД - Търговия с агрохимикали, София

АГРИБУЛ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано със седалище и адрес на управление град София. Основната икономическа дейност, в чието направление се развива е търговия с агрохимикали. Фирмата е основен представил за България на "Мактешим - Аган" химически заводи (Израел).

РАПУЛ България ЕООД - Земеделски култури, Плевен

Ние се стремим да бъдем винаги близо да Вашето производство, да провеждаме множество опити не само с демонстративно-рекламна цел, а все повече технологични опити за установяване най-подходящите и икономически рентабилни земеделски практики, а също така и разликите между хибридите по отношение на интензивността на отглеждане и регионалните специфики.

БГ Плант ЕООД

БГ Плант ЕООД - Развива своята дейност в областта на селското стопанство. Занимава се с производство и търговия на стандартен и сертифициран овощен посадъчен материал, вегитативни и семкови подложки.