Фирми

Търсене във : Всички фирми

Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Шуменски университет Епископ Константин Преславски предлага задочен и редовен курс на обучение. Студентите разполагат с Факултети по хуманитарни науки, по математика и информатика, по природни науки, Педагогически, по технически науки.

“Инфрастрой – инженеринг” ООД - високо и пътно строителство, гр.Ямбол

“Инфрастрой – инженеринг” ООД разполага с техника, механизация и оборудване за изпълнение на основните видове строителни и ремонтни работи във високо и пътно строителство.