Фирми

Търсене във : Всички фирми

Грейнстор България АД - Зърнени и маслодайни култури

В Грейнстор ние се опитваме да покрием пълния набор от услуги и стоки, които нашите клиенти се нуждаят. Те са различни по своята дейност и ние знаем, че трябва да съумяваме да предлагаме разнообразни услги, за да я изпълняват по най-добрия начин. Така ние защитаваме нашата теза и основна ценност – че се стремим да сме в полза на всички наши клиенти – от фермера през търговеца, до крайния потребител.