Фирми

Търсене във : Всички фирми

РАПУЛ България ЕООД - Земеделски култури, Плевен

Ние се стремим да бъдем винаги близо да Вашето производство, да провеждаме множество опити не само с демонстративно-рекламна цел, а все повече технологични опити за установяване най-подходящите и икономически рентабилни земеделски практики, а също така и разликите между хибридите по отношение на интензивността на отглеждане и регионалните специфики.