Фирми

Търсене във : Всички фирми

ЕТ „Електрик – М. Жилевски“ - ремонт и поддръжка на машини с цифрово – програмно управление, гр.Ловеч

Фирмата е специализира в ремонт и поддръжка на машини с цифрово – програмно управление, производството на корпусни и ротационни детайли, както и на детайли с много сложна форма.

Детайлмаш ЕООД

Фирма "Детайлмаш" е създадена през 1995г. На 16 km от географския център на Република България в град Габрово от инж. Петьо Петков Панайотов. Производствените мощности и сграден фонд са 100% частна собственост.