Фирми

Търсене във : Всички фирми

ЕРМИТАЖ КЛАСИК АД - Жилищно и обществено стpоителство, София

ЕРМИТАЖ КЛАСИК АД е акционерно дружество, регистрирано със седалище и адрес на управление град София. Компанията е строително - инвестиционна и работи в сферата на жилищното и обществено стpоителство.