Фирми

Търсене във : Всички фирми

“Инфрастрой – инженеринг” ООД - високо и пътно строителство, гр.Ямбол

“Инфрастрой – инженеринг” ООД разполага с техника, механизация и оборудване за изпълнение на основните видове строителни и ремонтни работи във високо и пътно строителство.

ЕЛЕКТРА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - проектиране електрически инсталации, гр.Ямбол

ЕЛЕКТРА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - проектиране на електрически инсталации; строителство и поддържане на електрически инсталации; производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина и др.