Фирми

Търсене във : Всички фирми

ЕТ Светослав Илчовски - Производство и търговия със селскостопанска продукция

Фирма ET Светослав Илчовски произвежда зърнени, маслодайни и технически култури. Дружеството отглежда зърнени култури върху собствени и арендувани земи; произвежда и търгува с царевица, ечемик и пшеница.

(42 reviews)