Фирми

Търсене във : Всички фирми

“Инфрастрой – инженеринг” ООД - високо и пътно строителство, гр.Ямбол

“Инфрастрой – инженеринг” ООД разполага с техника, механизация и оборудване за изпълнение на основните видове строителни и ремонтни работи във високо и пътно строителство.

ЕВРОНЕТ ЕООД - Телекомуникационни, канализационни, водопроводни и газопроводни мрежи, София

Предметът на дейност на фирма ЕВРОНЕТ се състои в проектиране, изгарждане и поддръжка на всички видове медни и оптични телекомуникационни мрежи, канализационни, водопроводни и газопроводни мрежи и инсталации.