Фирми

Търсене във : Всички фирми

ТЕХНО ЕК ЕООД

Фирма ТЕХНО ЕК ЕООД съществува от 1994 г. и специализирана в проктиране, изграждане, монтаж и поддръжка на системи за резервно електрозахранване – дизелгенератори, газгенератори и UPS системи.

Агенция ДЕМОС 2000 ООД - Посредничество при сделки с недвижими имоти, Варна

Общо описание на дейността: посредничество при сделки с недвижими имоти. История: важни дати в развитието на компанията: през месец май 2004г. е разкрит офис в гр.Елена с търговско наименование “БАЛКАНСКИ ИМОТИ”. Клиенти: Обслужваме клиенти, които задоволяват основни потребности при покупка на имоти и клиенти с инвестиционна насоченост. Мисия, визия, цели: Главната мисия и цел на фирма “ДЕМОС – 2000” е създаване на един устойчив имидж, който да вдъхва доверие в нашите клиенти. Това се постига с коректна и професионална работа. Нашата основна задача е да постигнем увереност и удовлетворение в клиентите ни след всяка покупка. ВАШИЯТ ДОМ Е НАША ГРИЖА!!!