Фирми

Търсене във : Всички фирми

Стройстил - Стоянов ЕООД - Строителна фирма, Айтос

На основание чл. 119 от ГПК във връзка с Търговския закон с решение на Бургаския Окръжен съд е вписано в регистъра на търговските дружества с булстат 202229050 дружество с ограничена отговорност с фирма Стройстил- Стоянов ЕООД през 2012г. представлявано от Стоян Ангелов Стоянов със седалище гр. Айтос Община Айтос, адрес на управление гр.Айтос ул. Лозенград №1.