Фирми

Търсене във : Всички фирми

СИ ПИ ГРУП ЕООД - Производство и дистрибуция на сладкарски изделия, с. Труд

СИ ПИ ГРУП ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано със седалище село Труд, община Марица, област Пловдив. Основната икономическа дейност, в чието направление се развива компанията е производство и търговия на сладкарски изделия.

(72 reviews)

Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Шуменски университет Епископ Константин Преславски предлага задочен и редовен курс на обучение. Студентите разполагат с Факултети по хуманитарни науки, по математика и информатика, по природни науки, Педагогически, по технически науки.