Фирми

Търсене във : Всички фирми

Промишлена Енергетика Варна АД - Производство на парни и водогрейни котли, Варна

“ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА – ВАРНА” АД има за предмет на дейност: производствена и инженерингова дейност в страната и чужбина в областта на промишлената и комунално-битова енергетика, в т.ч. проектиране, конструиране, производство, монтаж, ремонт, реконструкция и сервиз на съоръжения с повишена опасност – парни котли, съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, тръбопроводи за пара и гореща вода .